Symptomen

Wat zijn de symptomen van een seksverslaving?

Iemand is verslaafd volgens de DSM-IV wanneer zich het afgelopen jaar minimaal 3 van de volgende 7 symptomen zijn voorgekomen:

-         De behoefte aan duidelijk toenemende hoeveelheden

-         Onthoudingsverschijnselen bij het stoppen

-         Langere tijd gebruiken dan men van plan is

-         Aanhoudende wens of mislukte pogingen om te minderen of te stoppen

-         Veel tijd besteden aan het krijgen van het middel, het gebruik ervan en het    herstellen ervan

-         Minder aandacht besteden aan het sociale leven, hobby’s etc.

-         Doorgaan met het gebruik ondanks de wetenschap dat er problemen zijn die door  het gebruik veroorzaakt zijn of verergeren.

 

Veel wetenschappers zijn het erover eens dat seksverslaving een chronische aandoening is. Het kan niet worden genezen, maar er is wel mogelijkheid het tot stilstand te brengen. Seksverslaving speelt zich af op drie niveaus, namelijk: lichamelijk, emotioneel en spiritueel.

 

De lichamelijke verslaving is vooral het verslavende gedrag dat wordt opgeroepen wanneer hier vraag naar is vanuit de chemische processen (dopamine en adrenaline) in de hersens.

 

Het emotionele gebied heeft te maken met een negatief zelfbeeld, achteruitgaande resultaten op werk of school, minder sociale contacten, een slechtere gezondheid, etc.

 

De spirituele verslaving is bedreigend voor de verslaafde als voor de omgeving, mensen verliezen het vertrouwen in het leven, ze raken het vertrouwen in zichzelf en in anderen kwijt. Ze zien geen mogelijkheid om  af te komen van hun verslaving wat zou kunnen leiden tot bijv. zelfmoordpogingen.