Oorzaken en Gevolgen

Om een beter beeld te krijgen van de verslaving is er hieronder een cyclus weergegeven, die de fases van de verslaving aangeeft.

 

 

Het is lastig om dingen zoals pornografisch materiaal te ontwijken, omdat seks in grote anonimiteit aanwezig is en makkelijk te verkrijgen. Verslaafden ontwijken veel sociale contacten en blijven eerder thuis om toe te geven aan hun innerlijke gevoelens.

De ontspanning na het toegeven van die drang is van korte duur en werkt lang niet zo bevredigend als dat de verslaafde wilde. Soms ontstaan zeer kort na die ontspanning gevoelens van schuld/schaamte, die kunnen lijden tot zelfmedelijden of een lagere zelfwaardering. Het kan ook voelen als een vorm van hulpeloosheid.

 Als er meerdere malen onsuccesvol geprobeerd is om te stoppen zal het geloof verdwijnen dat er een oplossing mogelijk is. Verder zal de verslaafde kwaad worden op zichzelf, met pijnlijke zelfkritiek komen en een afkeur krijgen voor zichzelf. De gevolgen hiervan zouden kunnen zijn: herhaaldelijk agressief gedrag, zelfmoordgedachten, justitiële problemen etc.

Op deze pagina vindt u aan uw linkerzijde de oorzaken en gevolgen van een seksverslaving

(www.coachpraktijk.be)